Priemerné hodnoty za uplynulých 24h
OXID DUSIČITÝ
-305.14 ppb
OXID DUSIČITÝ
OZÓN
-309.64 ppb
OZÓN
OXID UHOĽNATÝ
-158.28 ppb
OXID UHOĽNATÝ
OXID SIRIČITÝ
-356.49 ppb
OXID SIRIČITÝ
OSVETLENIE
1887.27 lux
OSVETLENIE
TEPLOTA FARBY
2877.81 K
TEPLOTA FARBY
UV INDEX
-357.12
UV INDEX
ATMOSFÉRICKÝ TLAK
1141.95 hPa
ATMOSFÉRICKÝ TLAK
ATMOSFÉRICKÁ TEPLOTA
-343.8 °C
ATMOSFÉRICKÁ TEPLOTA
RELATÍVNA VLHKOSŤ
-308.65 %
RELATÍVNA VLHKOSŤ
HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU
-326.97 dB
HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU
PRACHOVÉ ČASTICE PM 2,5
-354.72 ug/m3
PRACHOVÉ ČASTICE PM 2,5
PRACHOVÉ ČASTICE PM 10
-355.4 ug/m3
PRACHOVÉ ČASTICE PM 10