Priemerné hodnoty za uplynulých 24h
OXID DUSIČITÝ
-66657.59 ppb
OXID DUSIČITÝ
OZÓN
-66644.99 ppb
OZÓN
OXID UHOĽNATÝ
-66581.33 ppb
OXID UHOĽNATÝ
OXID SIRIČITÝ
-66666 ppb
OXID SIRIČITÝ
OSVETLENIE
-66483.46 lux
OSVETLENIE
TEPLOTA FARBY
-65555.28 K
TEPLOTA FARBY
UV INDEX
-66666
UV INDEX
ATMOSFÉRICKÝ TLAK
-66317.36 hPa
ATMOSFÉRICKÝ TLAK
ATMOSFÉRICKÁ TEPLOTA
-66660.4 °C
ATMOSFÉRICKÁ TEPLOTA
RELATÍVNA VLHKOSŤ
-66654.89 %
RELATÍVNA VLHKOSŤ
HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU
-66665.67 dB
HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU
PRACHOVÉ ČASTICE PM 2,5
-66665.74 ug/m3
PRACHOVÉ ČASTICE PM 2,5
PRACHOVÉ ČASTICE PM 10
-66665.74 ug/m3
PRACHOVÉ ČASTICE PM 10