Priemerné hodnoty za uplynulých 24h
OXID DUSIČITÝ
-13885.83 ppb
OXID DUSIČITÝ
OZÓN
-13871.36 ppb
OZÓN
OXID UHOĽNATÝ
-13772.24 ppb
OXID UHOĽNATÝ
OXID SIRIČITÝ
-13923.17 ppb
OXID SIRIČITÝ
OSVETLENIE
-12357.87 lux
OSVETLENIE
TEPLOTA FARBY
-10750 K
TEPLOTA FARBY
UV INDEX
-13923.88
UV INDEX
ATMOSFÉRICKÝ TLAK
-13025.22 hPa
ATMOSFÉRICKÝ TLAK
ATMOSFÉRICKÁ TEPLOTA
-13909.2 °C
ATMOSFÉRICKÁ TEPLOTA
RELATÍVNA VLHKOSŤ
-13883.12 %
RELATÍVNA VLHKOSŤ
HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU
-13896.89 dB
HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU
PRACHOVÉ ČASTICE PM 2,5
-13923.3 ug/m3
PRACHOVÉ ČASTICE PM 2,5
PRACHOVÉ ČASTICE PM 10
-13923.3 ug/m3
PRACHOVÉ ČASTICE PM 10