Priemerné hodnoty za uplynulých 24h
OXID DUSIČITÝ
-11089.55 ppb
OXID DUSIČITÝ
OZÓN
-10527.42 ppb
OZÓN
OXID UHOĽNATÝ
-10901.12 ppb
OXID UHOĽNATÝ
OXID SIRIČITÝ
-11109.71 ppb
OXID SIRIČITÝ
OSVETLENIE
-8946.27 lux
OSVETLENIE
TEPLOTA FARBY
-7358.62 K
TEPLOTA FARBY
UV INDEX
-11110.96
UV INDEX
ATMOSFÉRICKÝ TLAK
-10183.19 hPa
ATMOSFÉRICKÝ TLAK
ATMOSFÉRICKÁ TEPLOTA
-11092.28 °C
ATMOSFÉRICKÁ TEPLOTA
RELATÍVNA VLHKOSŤ
-11077.79 %
RELATÍVNA VLHKOSŤ
HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU
-22195.92 dB
HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU
PRACHOVÉ ČASTICE PM 2,5
-11109.24 ug/m3
PRACHOVÉ ČASTICE PM 2,5
PRACHOVÉ ČASTICE PM 10
-11109.24 ug/m3
PRACHOVÉ ČASTICE PM 10